ประกาศ ขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้นักศึกษา ทำกิจกรรมทดแทน
ผ่านระบบ "การส่งกิจกรรมเก็บคะแนนผ่านช่องทางออนไลน์" ที่ลิงก์ด้านล่าง


 ดาวน์โหลดและส่งกิจกรรมทดแทน (คลิก)